Vacatures

Belangrijkste wijzigingen Belastingplan 2019

Harold van Aart 6-11-2018 9:21
Categorieën: Algemeen

In het Belastingplan staan de plannen van het kabinet voor de belastingen van 2019. Een grote wijziging binnen het Belastingplan is de BTW verhoging van 6% naar 9%. Deze verhoging is echter niet op iedereen van invloed. Voor ondernemers die recht hebben op aftrek van BTW heeft deze verhoging geen invloed. Zij kunnen de BTW gewoon in aftrek brengen. Voor ondernemers die geen BTW, of slechts gedeeltelijk, in aftrek kunnen brengen leidt deze BTW verhoging tot een kostenpost.

In het Belastingplan 2019 zijn meerdere wijzigingen aangebracht. Wij hebben voor u de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet.

Algemene heffingskorting
In het Belastingplan 2019 is gepresenteerd dat de algemene heffingskorting omhoog gaat. De algemene heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Door de verhoging krijgt iedereen over de inkomsten, tot € 50.000 per jaar, meer korting en betaalt dus minder belasting in 2019.

Belastingplan over vermogen
In het Belastingplan 2019 is beschreven dat de inkomstenbelastingtarieven worden verlaagd. Voor de berekening van de inkomstenbelasting over uw vermogen gaat de Belastingdienst uit van een forfaitair rendement, ook wel fictief rendement genoemd. Dit is een wettelijk vastgesteld percentage voor de belastingheffing. Over het berekende forfaitaire rendement betaalt u 30% inkomstenbelasting. In vergelijking met 2018 is in het Belastingplan 2019 beschreven dat het forfaitair spaarrendement lager is. Het beleggingsrendement is daarentegen wel verhoogd.

Salarisadministratie
Een andere wijziging in het Belastingplan van 2019 is dat de tarieven in box 1 de komende jaren trapsgewijs omlaag gaan. Uiteindelijk ontstaat in 2021 een zogenoemde vlaktaks. Deze proportionele belasting is een vorm van inkomstenbelasting waarbij uiteindelijk ieders inkomen wordt belast met hetzelfde percentage. Deze vlaktaks bestaat uit een basistarief inkomstenbelasting van 37,05% en 49,5%. Voor werknemers die tussen de € 20.000 en € 60.000 verdienen gaat de arbeidskorting omhoog. Door deze verhoging houdt men netto meer over.

In het Belastingplan van 2019 is ook beschreven dat leaserijders met een elektrische auto van de zaak in 2019 te maken kunnen krijgen met een extra voorwaarde als het percentage van de bijtelling moet worden vastgesteld. Het verlaagde bijtellingspercentage van 4% geldt dan alleen nog tot € 50.000 van de catalogusprijs. Voor het bedrag dat hoger is dan € 50.000 geldt per 2019 het hoogste percentage van 22% in plaats van 4%. Zo kunnen ondernemers en werknemers eenvoudiger een fiets, elektrische fiets of speed pedelec van de zaak gebruiken voor privédoeleinden. Net als bij de auto komt er een forfaitaire bijtelling. Per jaar moet 7% van de waarde van de adviesprijs worden bijgeteld.

Wijziging Belastingplan ondernemers
Voor onder andere de directeur en/of grootaandeelhouder verandert het tarief in box 2. In het Belastingplan wordt aangegeven dat deze maatregel alleen geldt voor mensen die een belang hebben van minimaal 5% in een vennootschap. Het belastingtarief op winst uit aandelen blijft in 2019 nog op 25%, maar dat gaat per 2020 omhoog naar 26,25%. Met deze maatregel compenseert het kabinet de lagere winstbelasting voor ondernemers (de vennootschapsbelasting). De tarieven voor de vennootschapsbelasting gaan namelijk omlaag van 16% in 2019 naar 22,25% in 2021.

Een andere wijziging in het Belastingplan is dat de verliesverrekening van de vennootschapsbelasting. Verliezen in een BV kunnen straks minder lang worden verrekend met belastbare winsten. Nu kunnen bedrijven verliezen hooguit negen jaar verrekenen. Vanaf 2020 kunnen deze verliezen uiterlijk nog zes jaar worden verrekend.

Belastingplan eigen woning
Voor een eigen woning met een WOZ waarde tussen de € 75.000 en €1.060.000 daalt vanaf 2019 het forfait. In 2018 bedroeg dit een percentage van 0,70%. Naar verwachting zal dit percentage in 2023 0,43% bedragen. In 2019 zijn de rentekosten voor een eigen huis aftrekbaar tot een maximaal percentage van 49%. Naar verwachting zal dit in 2023 37,05% bedragen. De beperking van de hypotheekrente gaat dus sneller dan verwacht.

Benieuwd wat het Belastingplan nog meer kan betekenen voor u? Neem dan contact met ons en wij helpen u graag verder.

Reageer

Neem contact op

Wilt u meer informatie? We vertellen u graag meer. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

0348-490006

The AdminPeople B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Close