De belangrijkste informatie over vakantiedagen op een rij.

Door: Harold van Aart 29-2-2024

Categorieën
:
Algemeen,

Er is veel wet- en regelgeving rondom vakantiedagen. Of je nu een werkgever bent die het personeelsbeleid moet beheren of een werknemer die zijn of haar rechten wil kennen, het begrijpen van deze wet- en regelgeving is essentieel. Hier duiken we in enkele belangrijke aspecten van wet- en regelgeving rondom vakantiedagen, inclusief recente rechtszaken die de waarde en het gebruik van vakantiedagen verduidelijken.

Hoeveel wettelijke vakantiedagen heeft een werknemer recht op?

Het aantal wettelijke vakantiedagen is gelijk aan het aantal uren dat iemand werkt keer 4. Werkt iemand 40 uur per week dan heeft deze recht op 160 vakantie-uren. Omgerekend naar 8 uur per dag heeft deze persoon recht op 20 vakantiedagen.

Werkt iemand 8 uur per week dan heeft deze recht op 32 vakantie-uren. Omgerekend naar 8 uur per dag heeft deze persoon recht op 4 vakantiedagen.

Naast wettelijke vakantiedagen kan het zijn dat iemand bovenwettelijke vakantiedagen krijgt. Dit staat aangegeven in de CAO of arbeidsovereenkomst.

Vakantiedagen en verlof

Bij zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt een werknemer gewoon vakantie-uren op. Ook bij ziekteverlof bouwt de werknemer vakantie-uren op. Zelfs wanneer iemand op vakantie ziek wordt, heeft deze recht om de dagen waarop deze ziek is terug te krijgen.

Mag een werkgever vakantiedagen afschrijven wanneer een werknemers op vakantie gaat tijdens het ziekteverlof?

Op 23 januari 2024, in een zaak die de Hoge Raad behandelde, werd de vraag gesteld of een werkgever vakantiedagen mocht afschrijven als een werknemer ziek werd nadat zijn vakantie was vastgesteld en vervolgens met toestemming van de bedrijfsarts op vakantie ging.

Het oordeel was duidelijk: afschrijven of verrekenen van vakantiedagen mag alleen met de expliciete instemming van de zieke werknemer. Zonder deze instemming heeft de werknemer recht om de vakantiedagen op een ander moment te benutten. Deze zaak benadrukte het belang van schriftelijke instemming bij het aanmerken van ziektedagen als vakantiedagen.

Het opnemen van vakantiedagen

Vakantiedagen moeten op tijd opgenomen worden. De werkgever is verplicht om ervoor te zorgen dat de werknemers de vakantiedagen kan opnemen. Als werkgever moet je de werknemer tijdelijk laten weten hoeveel vakantiedagen deze aan het einde van het jaar over heeft EN dat deze vervallen wanneer de werknemer deze niet opneemt voor 1 juli van het nieuwe jaar. Doet de werkgever dit niet dan kan de werknemer de vakantiedagen nog 5 jaar opnemen.

Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren altijd na 5 jaar.

Wat is de waarde van een vakantiedag?

Bovenwettelijke vakantiedagen kunnen altijd worden uitbetaald en wettelijke vakantiedagen kunnen worden uitbetaald bij uit dienst treding. Maar wat is dan de waarde van een vakantiedag?

Op 21 februari 2024 kwam er helderheid over de financiële waarde van een vakantiedag, dankzij een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam. In deze zaak tussen een werkgever en een chauffeur in het beroepsgoederenvervoer, werd betwist wat de hoogte van het loon moet zijn als een werknemer een vakantiedag opneemt of uitbetaald krijgt, met name bij het einde van het dienstverband.

Volgens de CAO Beroepsgoederenvervoer heeft een vakantiedag een waarde van één maal het dagloon, inclusief ploegentoeslag, persoonlijke toeslag en andere toeslagen. Daarnaast moet 90% van het gemiddelde bedrag dat het jaar ervoor per dag is uitgekeerd aan verschillende toeslagen worden meegenomen, waaronder overwerktoeslag.

In deze zaak oordeelde het Gerechtshof dat het overwerk van de chauffeur volledig moest worden meegenomen in de berekening van de waarde van een vakantiedag, omdat dit overwerk verplicht, substantieel en structureel was. Als gevolg hiervan kreeg de werknemer gelijk en moest de werkgever achterstallig loon betalen voor niet-opgenomen vakantiedagen, inclusief overwerkvergoeding.

Hoeveel vakantiegeld heeft een werknemer recht op?

Een werknemer heeft recht op minimaal 8% van zijn of haar bruto jaarsalaris. Dit gaat puur over het salaris. Hierbij horen wel overuren, maar andere betalingen zoals winst- en eindejaarsuitkeringen horen hier niet bij. Wanneer iemand meer dan 3 keer het minimumloon verdient kan de werkgever schriftelijk overeenkomen dat het een lager percentage wordt, dit kan ook 0% zijn.

Dit zijn de meest gestelde vragen rondom vakantiedagen. Heb je een vraag die hier niet tussen staat neem dan contact op.