Papa wat doe je nou de hele dag?

Door: Harold van Aart 7-3-2019

Categorieën
:
Algemeen,
Die zin kwam in me op, mijmerend over vroeger. Wanneer je kinderen hebt krijg je ‘die vraag’ een keer: “Papa wat doe je nou zo de hele dag?”. In mijn geval hadden ze het idee dat ik de hele dag aan de telefoon een beetje zat te kletsen, maar het inspireerde mij wel tot het schrijven van dit kleine artikel. Beide kids zijn vanaf komend weekend het huis uit. Het leek me leuk om een ‘wat doe je nou de hele week gevoel’ met de lezers van mijn blog te delen: Een bloemlezing van de afgelopen 2 maanden. 

- We zijn door een van de grote werkgeversorganisaties uitgenodigd om mee te werken aan het ontwikkelen van een arbeidsmarktbeleid dat toekomstbestendig is. Deze werkgroep gaat uiteindelijk een beleidsstuk produceren dat actief bij de diverse politieke partijen zal worden besproken. We zijn er trots op dat onze visie op de arbeidsmarkt en ons dienstverlening de aanleiding was om ons hiervoor uit te nodigen!

- Een bedrijf in de omgeving van Rotterdam heeft ons gevraagd hen te ondersteunen om de interne organisatie opnieuw in te richten. De blauwdruk is klaar en we hebben 2 van onze medewerkers daar nu als kwartiermakers neergezet om de FA en HR afdelingen neer te zetten. In de komende weken gaan we met alle betrokken medewerkers praten over hun nieuwe plek in de organisatie. Volgende stap is iedereen op de juiste plek zetten en nog een aantal efficiency slagen door te voeren;

- Een advies en opleidingsinstituut in Utrecht benaderde ons met de vraag of wij de PSA, het HR advies en een klein deel van de financiële administratie kunnen overnemen. In totaal gaat het om 2 dagen per week. Ons antwoord hierop was een volmondig ja! We hebben voorgesteld om eerst goed te kijken hoe de taken nu verdeeld zijn en hoe het er in een nieuwe situatie uit zal gaan zien.

Tijdens de inventarisatiebijeenkomst werd duidelijk dat alle PSA operationele taken in de organisatie kunnen worden belegd, daar was capaciteit beschikbaar. De feitelijke behoefte is alleen die van een HR adviseur (niet structureel) De oplossing die wij nu ingeregeld hebben is die van een vaste HR adviseur op afroep. Voor de FA taken leveren we 3 uur inzet per week vanuit ons administratiekantoor. Intern noemen wij dit proces “defragmenteren” van een organisatie. Het logisch (her) rangschikken van taken en procedurestappen.

- Een aantal keren per jaar ondersteunen we maatschappelijke organisaties. Dat doen we dan niet in geld, maar voornamelijk met kennis en kunde. Zo ondersteunen we momenteel een NGO in het midden van het land op bestuurlijk niveau. We ondersteunen het bestuur op financieel gebied (administratie, begrotingen, liquiditeit), HR en allerlei bestuurlijke zaken die voorbij komen. Het is inspirerend om te zien met welke drive de mensen binnen deze NGO actief zijn.

Naast deze zaken, verzorgen wij voor veel van onze klanten bezetting in de breedste zin van het woord. Dat kan opvang van ziekte zijn, vervanging van een vertrekkende medewerker of opvang van pieken in het werk. Voor een aantal klanten zijn we verantwoordelijk voor de volledige bezetting op een bepaalde afdeling. In de afgelopen 2 maanden zijn 10 nieuwe collega's ingestroomd op vaste of tijdelijke projecten en hebben we 6 kandidaten aan een tijdelijke baan bij onze opdrachtgevers kunnen helpen.