Bedrijfseconomisch ontslag? Vergeet de NOW niet

Fleur Menthen 29-6-2021 12:05
Categorieën: Algemeen
Het is niet ondenkbaar dat er een medewerker ontslagen moet worden vanwege bedrijfseconomische redenen, zeker nu in coronatijd. Maar hoe zit dat? Wanneer er een werknemer wordt ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen moet dat aan een aantal eisen voldoen en daarnaast kan ook de NOW-regeling van invloed. Een simpel telefoontje kan daarbij veel geld schelen.

Het is een rechtsgeldige redenen wanneer een arbeidskracht door bedrijfseconomische omstandigheden wordt ontslagen. Hiervoor heb je een ontslagvergunning van het UWV nodig of goedkeuring van een ontslagcommissie als die in een cao voor je bedrijf of de bedrijfstak is ingesteld.

Redenen voor bedrijfseconomisch ontslag
Om een goedkeuring door de ontslagcommissie of een ontslagvergunning bij het UWV te krijgen, moet je bijvoorbeeld in een slechte of slechter wordende financiële situatie zitten. Andere redenen kunnen bijvoorbeeld een bedrijfsverhuizing, technologische veranderingen, bedrijfsbeëindiging of werkvermindering.

Afspiegelingsbeginsel toepassen
Het UWV beoordeelt een eventueel verweer van de medewerker en de argumentatie van de werkgever en komt op basis daarvan tot een eindoordeel. De hele behandeling van de ontslagaanvraag duurt gemiddeld vier weken.
Je moet het afspiegelingsbeginsel hanteren bij het ontslag via het UWV. Dit betekent dat de leeftijdsopbouw binnen een bepaald functietype voor en na de ontslagronde zo veel mogelijk gelijk blijft. Per leeftijdsgroep komt de werknemer met het kortste dienstverband als eerste in aanmerking voor ontslag. Een cao-ontslagcommissie mag van het afspiegelingsbeginsel afwijken.

Eisen bij opzeggen
Als het UWV de vergunning heeft verleend of de ontslagcommissie goedkeuring heeft gegeven, moet je binnen vier weken de arbeidsovereenkomst met de arbeidskracht schriftelijk opzeggen. Hierbij moet je de opzegtermijn aanhouden uit de overeenkomst of de cao. Ontbreekt deze dan geldt een wettelijke opzegtermijn met aftrek van de duur van de ontslagprocedure.

Forse boetes tijdens NOW 1 en 2
Er gingen ook extra eisen gelden voor bedrijfseconomisch ontslag toen de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging (NOW) inging. Deed je als werkgever een beroep op de eerste ‘tranche’ van de NOW (NOW1), dan mocht je geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen bij het UWV. Als je dit wel deed dan kreeg je een boete waarbij 150 procent van de loonkosten van de ontslagen werknemers werd afgetrokken van de loonsom waarvoor je als werkgever NOW-subsidie kreeg. Bij de tweede tranche was die boete 100 procent geworden.

Minder beperkingen bij NOW 3
Deze boetes verdwenen vanaf NOW 3. In de plaats daarvan kwam er een inspanningsverplichting voor werkgevers die aanspraak maken op NOW en personeel ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Dit houdt in dat je je arbeidskrachten moet helpen bij het zoeken naar nieuw werk. Als werkgever ben je verplicht om hierover telefonisch contact op te nemen met het UWV. Wanneer je dit niet doet krijg je een korting op de NOW-uitkering van procent. Dit moet je dus goed in de gaten houden, want dit telefoontje kan je organisatie veel geld kosten.

Collectief ontslag
Wanneer je ontslag aanvraagt voor meer dan 20 werknemers dan kan hiervoor de Wet Melding Collectief Ontslag gelden (WMCO). Dan moet je het collectieve ontslag melden bij het UWV en vakbonden met leden onder werknemers in je organisatie. Ook moet je met die vakbonden en de ondernemingsraad over dit ontslag overleggen. Tijden NOW 2 gold er bij collectief ontslag door werkgevers die gebruik maakte van de subsidie een korting van 5 procent op de uiteindelijke NOW-toelagen, tenzij er een akkoord over het ontslag kwam tussen werkgevers en de belanghebbende vakbonden. Deze voorwaarde is bij NOW 3 vervallen.

Reageer

Nieuwsgierig geworden of behoefte aan meer informatie?

Plan hier uw gratis consult

The Admin People B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Close