Disclaimer

Privacy

The AdminPeople is een dienstverlener op het gebied van detachering, projectmatige aanpak en outsourcing en wenst haar diensten eveneens aan te bieden middels het gebruik van electronisch dataverkeer. The AdminPeople hanteert een stringent privacy-beleid, waarbij de Nederlandse privacy-wetgeving nauwkeurig wordt nageleefd. The AdminPeople beschermt de privacy van bezoekers van haar website, die privacy gevoelige informatie aan haar verstrekken. The AdminPeople spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de navolgende doeleinden.

The AdminPeople wil haar totale dienstenaanbod continu verbeteren, uitbreiden en aanpassen aan de specifieke wensen van haar klanten. Door het verzamelen van bepaalde gegevens brengen wij de voorkeuren en interesses van onze bezoekers in kaart en kan The AdminPeople haar dienstenpakket en informatieaanbod zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van de bezoekers.

De bezoeker van de website van The AdminPeople beslist zelf of zijn/haar gegevens door The AdminPeople gebruikt mogen worden voor het doel, waarvoor The AdminPeople deze wenst te bewaren. Daaronder dient te worden verstaan het gebruik van de persoonsgebonden gegevens, zoals curriculum vitae, binnen de organisatie van The AdminPeople ten behoeve van het invullen van vacatures. The AdminPeople verstrekt deze gegevens slechts geheel geanonimiseerd (zonder bijvoorbeeld naw-gegevens) aan werkgevers, die een vacature bij The AdminPeople hebben geplaatst. Slechts met uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker zullen zijn/haar naw-gegevens aan deze werkgever worden verstrekt. Het vorenstaande is slechts anders, indien The AdminPeople op basis van de Wet gehouden zou zijn persoonsgebonden gegevens van de bezoeker te verstrekken aan de daartoe bevoegde instanties.

Met de invulling en akkoordverklaring van de door The AdminPeople gevraagde persoonsgebonden gegevens, verklaart de bezoeker in te stemmen met het geanonimiseerd gebruik van zijn/haar gegevens ten behoeve van het hiervoor genoemde doel. Op ieder gewenst moment kan de bezoeker zijn/haar bij The AdminPeople geregistreerde persoonsgebonden gegevens laten verwijderen. Dat kan geschieden middels een e-mailbericht aan info@theadminpeople.nl , met het verzoek voor verwijdering van de persoonsgebonden gegevens zorg te dragen.

The AdminPeople behoudt zich het recht voor het Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in haar beleid, bedrijfsvoering, de Wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaar na beëindiging van het dienstverband of twee jaar na inschrijving als werkzoekende, tenzij bepaalde persoonsgegevens volgens een in de wet opgenomen termijn langer bewaard moeten worden.

Inzage-en correctierecht

U heeft de mogelijkheid tot inzage en eventueel correctie van uw persoonsgegevens. Hiertoe kunt u schriftelijk contact opnemen met de privacycoördinator van The AdminPeople, Trasmolenlaan 5, 3447 GZ Woerden.
Nieuwsgierig geworden of behoefte aan meer informatie?

Plan hier uw gratis consult

The Admin People B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Close