Nieuwe wetten voor HR in 2022

Fleur Menthen 22-12-2021 10:28
Categorieën: Algemeen
Een nieuw jaar betekent nieuwe wetten voor de HR-afdeling in 2022. Wat verandert er voor jullie organisatie?

Reiskosten- en thuiswerkvergoeding
Vanaf het nieuwe jaar geldt er een vrijstelling voor thuiswerkkosten. Je mag thuiswerkers een belastingvrije vergoeding geven van twee euro per dag maximaal. De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon en werkverkeer blijft bestaan. Dit bedrag is maximaal €0,19 per kilometer. De werkgever mag niet op dezelfde dag thuiswerkkostenvergoeding en reiskostenvergoeding betalen. Dit geldt ook niet wanneer de medewerker een deel van de dag op kantoor werkt en een deel vanuit huis.

WKR weer gedaald naar 1,7 procent
Dit is een terugkeer naar de oude situatie. Om de vergoedingen tijdens deze crisis mogelijk te houden, werd de vrije ruimte voor 2020 en 2021 naar 3 procent verhoogd over de eerste €400.000. Voor het aankomende jaar zijn geen plannen om hiermee door te gaan. Dat betekent dat de vrije ruimte terug keert naar de oude percentages. Vanaf 1 januari 2022 is de vrije ruimte weer 1,7 procent van de eerste €400.000 van de loonsom. Over het overige geldt een percentage van 1,18 procent.

Lagere AOF-premie voor kleine wergevers
De kosten voor arbeidsongeschiktheid worden per 1 januari verlaagd voor kleine organisaties. Door een gedifferentieerde premie betalen kleine werkgevers in het nieuwe jaar minder AOF-premie dan grote werkgevers.

Arbeids- en heffingskorting
Geldt voor het salaris van jouw personeel een arbeids- of heffingskorting? Deze korting wordt op het belastbare inkomen afgebouwd, maar minder snel dan eerst aangekondigd. In 2022 daalt dit percentage, waarmee de arbeidskorting daalt met 0,14 procent.

Minimumloon vanaf 2022
Vanaf 1 januari 2021 verdient een medewerker van 21 jaar of ouder op fulltime basis, minimaal €1725 bruto per maand. In 2022 stijgt het minimumloon met 1,41 procent ten opzichte van het afgelopen jaar.

Rookruimtes in bedrijven verboden
Het huidige rookverbod wordt uitgebreid naar bedrijfspanden. In het nieuwe jaar mogen werkgevers geen rookruimtes meer hebben voor hun werknemers. Bedrijfsvoertuigen zijn ook werkplekken. Het rookverbod geldt daarom ook in leaseauto’s en vrachtwagens, ook als er niemand meerijdt. De boete voor overtreding van de Tabakswet is minimaal 450 euro.

Wat zit er nog in de pijplijn?
Niet alle nieuwe wetten en regels worden op 1 januari van kracht. Wat gebeurt er later in het jaar?

STAP-budget voor leren en ontwikkelen
Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrek scholingskosten.

Betaald ouderschapsverlof
Vanaf 2 augustus 2022 hebben ouders recht op betaald ouderschapsverlof. Het UWV keert tot 50 procent van het dagloon uit. Een belangrijk element van het betaald ouderschapsverlof is dat de eerste negen weken alleen worden betaald als deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Verlof dat niet in het eerste jaar is opgenomen kan worden toegevoegd aan de zeventien weken onbetaald verlof. Deze kunnen nog steeds tot de achtste verjaardag van het kind worden opgenomen, maar dus zonder betaling.

Wet Huis voor klokkenluiders
Een voorstel om de huidige Wet Huis voor klokkenluiders uit te breiden ligt bij de Tweede Kamer. Klokkenluiders krijgen meer bescherming. Eerst intern misstanden melden is niet meer noodzakelijk. Verder wordt de kring van beschermde personen uitgebreid. Niet alleen werknemers en ambtenaren worden beschermd, maar ook vrijwilligers, stagiairs, zzp’ers, (onder)aannemers, aandeelhouders en sollicitanten.

Melders die benadeeld zijn hoeven straks niet meer aan te tonen dat zij benadeeld zijn vanwege hun melding. De bewijslast verschuift naar de werkgever. Die zal moeten aantonen dat de benadeling niets met de melding te maken heeft. Daarnaast moeten interne meldprocedures van werkgevers aan strengere eisen gaan voldoen. De aanpassing heeft gevolgen voor bedrijven en organisatie met meer dan vijftig werknemers en alle overheidsorganisaties.
Je kunt alleen op dit artikel reageren indien je bent ingelogd
Nieuwsgierig geworden of behoefte aan meer informatie?

Plan hier uw gratis consult

The Admin People B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Close